Museet i den åbne skole er afsluttet

Det nationale projekt Museet i den åbne skole er afsluttet.

For henvendelse vedr. projektet kontakt:

 • HEART, mail: mail@heartmus.dk
 • HistorieLab, udviklingskonsulent Steen Chr. Steensen, mail: scst@ucl.dk
 • SkoletjenesteNetværk/Skoletjenesten på Sjælland, mail: kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk

Share This:

Ny praksismanual til samarbejder mellem museum, skole og kommune

forside_praksismanual-museet-i-den-a%cc%8abne-skole

Museet i den åbne skole udgiver en praksismanual i forbindelse med afslutningen af de 15 projekter. Praksismanualen er til for dig, der søger inspiration og gode råd til at indgå i samarbejder med museer, skoler og kommuner og udvikle læringsaktiviteter til skoleelever. Erfaringerne kommer fra andre i lignende situationer.

Praksismanualen har to hovedkapitler ‘Udviklingsprojekt’ og ‘Idekatalog’. Der er desuden skabeloner, der kan bruges, når der laves udviklende samarbejder. Den kan både læses fra start til slut og fungerer som et opslagsværk.

Du kan finde praksismanualen her

Share This:

Oplæg fra konferencen for Museet i den åbne skole

paneldebat-konference

Konferencen for Museet i den åbne skole på Hindsgavl Slot i Middelfart den 21. november 2016 bød på flere spændende oplæg. ‘Praksismanualen for samarbejder mellem museum, skole og kommune’ blev præsenteret, projektdeltagerne fra projektet: ‘Hop ind i billedet’ fra Bornholm fortalte om nogle af deres erfaringer med at have været en del af projektet, og Gertrud Latif Knudsen præsenterede følgeforskningens resultater. Dagen sluttede af med et oplæg fra SkoletjenesteNetværket og en paneldebat hvor fokus var på, hvordan erfaringer fra Museet i den åbne skole og lignende projekter kan bruges i fremtidens åbne skole. Alt i alt en inspirerende dag.

Her kan du finde oplæggene fra dagen:

“Kom i gang” – Lancering af praksismanual for samarbejde mellem museum, skole og kommune

Bornholmerprojekt: “Hop ind i billedet”

“Læring i praksis mellem museer, skoler og kommuner” – udvalgte resultater fra følgeforskningen i Museet i den åbne skole

National kortlægning om samarbejder mellem skoler, kulturinstitutioner og kommuner

Share This:

Program for konferencen i Middelfart

laden

Museet i den åbne skole – resultater, inspiration og fremtid

Dato: 21. november på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

09.15  Ankomst og morgenmad

09.45  Velkomst
v. Holger Reenberg, direktør på HEART – Herning Museum for Contemporary Art
og Sidsel Risted Staun fra Slots- og Kulturstyrelsen.

10.00  “Kom i gang” – Lancering af praksismanual for samarbejde mellem museum, skole og kommune v. Marie Festersen Andersen, projektleder, Museet i den åbne skole.

10.25  Bornholmerprojektet – “Hop ind i billedet”  – samarbejde, struktur, logistik og et vellykket læringsforløb v. Carolin Marie Conzelmann, Lene Holm, Sanne Steenberg Hansen, Sofie Christiansen og Ulla Didriksen.

10.55  Kaffepause

11.10  ”Læring i praksis mellem museer, skoler og kommuner” – Resultater fra følgeforskningen i projektet Museet i den åbne skole med særlig fokus på de fire udvalgte kvalitative cases og med eksempler fra den kvantitative del af undersøgelsen v. Gertrud Latif Knudsen, Ph.d., ResearchLab og Marie Bonde Olesen, følgeforskningsassistent, HistorieLab.

12.00  Frokost, kaffe og netværk

13.15  National kortlægning om samarbejder mellem skoler, kulturinstitutioner og kommuner v. Maria Kangas Christensen, projektleder og Maria Havgry, projektmedarbejder, SkoletjenesteNetværk.

13.40  Paneldebat med udvalgte aktører fra kommuner, museer og skoler.                                Panelet består af: Ellen Drost, afdelingschef for Kunst og Kultur i Odense Kommune, Esben Krægpøth, vicedirektør for Dagtilbud og Skole i Assens Kommune, Ingeborg Svennevig, direktør for de Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune og Kristian Pedersen, skoleleder for Mølholm Skole i Vejle Kommune. Fra Museet i den åbne skole deltager Anne Nellemose Pedersen, lærer på Vibeskolen i Nyborg Kommune og Birgitte Ørom, museumsinspektør på Esbjerg Kunstmuseum. Ordstyrer: Marianne Grymer Bargeman, formidlingschef på AROS.

15.00  Opsamling og afrunding

15.15  Tak for i dag

Programmet vil blive opdateret løbende

 

Tilmelding:

Du tilmelder dig hos: kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk

Husk at oplyse:

 • Hvilken organisation/ institution/virksomhed du kommer fra
 • Titel
 • Navn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Om du deltager i projektet ’Museet i den åbne skole
 • Om du evt. i et andet åben skole-samarbejde
 • Om du har særlige behov i forhold til forplejning etc.

Det er gratis at deltage.

 

Sådan kommer du til Hindsgavl Slot:

Med tog fra København H kl. 07:02 med ankomst i Middelfart st. 08:58

Med tog fra Aarhus H kl. 07:45 med ankomst i Middelfart st. 08:59

Med tog fra Struer St. kl. 06:17 med ankomst i Middelfart st. 08:38

Med tog fra Esbjerg St. kl. 07:44 med ankomst i Middelfart st. 08:59

Vi arrangerer transport til Hindsgavl Slot fra Middelfart St. med afgang ca. 9.10 fra Middelfart st., og afgang igen ca. 15.30 fra Hindsgavl Slot. Bussen holder ved Stationsvej (til højre når man kommer ned fra perronen). Bussen køres af Taxibus Ejby og har tydelig skiltning.

Share This:

Den afsluttende konference på Hindsgavl Slot

Den afsluttende konference for Museet i den åbne skole bliver afholdt den 21. november på Hindsgavl Slot i Middelfart.

520_hindsgavl_facade1

Programmet er endnu ikke fastlagt, men det bliver en dag, hvor vi samler op på de mange og spændende erfaringer, som projektet har budt på. Praksismanualen bliver lanceret og følgeforskningens resultater bliver præsenteret. Foruden dette inviteres forskellige aktører fra kommuner, museer og skoler m.fl. til at debattere en række emner relateret til den åbne skole.

Så sæt et stort kryds i kalenderen den 21. november, kl. 9.30-15.30.

Det endelig program og mulighed for tilmelding bliver sendt ud i oktober.

Share This:

Nyt fra projekterne

Mens mange af projekterne er ved at være færdige med at udvikle eksemplariske læringsaktiviteter, er andre stadig i gang. Et af de projekter er projekt Evolution fra Svendborg. Mads har sendt denne beretning:

IMG_1998

Projekt Evolution – globalt til lokalt har haft to undervisningsdage på Naturama. Vi har haft besøg af de to 3. klasser, der deltager i projektet. Og dagene har været meget udbytterige. Eleverne er blevet introduceret til museets levende dyr, edderkopper, insekter og andre krybdyr. Vi har talt om Evolution i det globale perspektiv, meget interessant og udfordrende i forhold til aldersgruppen.

Derudover har eleverne udforsket og iagttaget de udstoppede dyr i udstillingen. Fokus har været klimazone og kendetegn, hvorefter vi har talt om fagbegreber som krav til levested, formering, udbredelse og variation.

Projektet og forløbet vil strække sig videre ind i 4. klasse, hvor vi vil tage på ekskursion og se på lokale dyr og deres særkendetegn i et evolutionært perspektiv.

For mere info se projektbeskrivelsen.

Vil I også have nyt fra jeres projekt på hjemmesiden –  så kontakt Marie Festersen Andersen mf@heartmus.dk.

 

 

 

 

 

 

Share This:

Oplæg fra læringsdagen i Jelling

Læringsdagen i Jelling bød på flere spændende oplæg, hvor indsigter og erfaringer fra forskellige projekter i både Museet i den åbne skole og åben skole-puljeprojekterne blev delt i de tre faggrupper: skoler, kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer og på det kommunale niveau. Der var ligeledes oplæg fra følgeforskningen, hvor Gertrud Latif Knudsen fortalte om forskningen og om de fire udvalgte casestudier.

Her kan du finde de forskellige oplæg til de tre spor: skoler, kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer og kommuner.

Følgeforskningens oplæg kan findes her.

Materialer som handouts (inkl. program) og deltagerliste kan rekvireres ved henvendelse til mf@heartmus.dk.

Share This:

Program til læringsdagen i Jelling

Jelling_rune_stones.1.ajb

Næste læringsdag afholdes d. 6 juni kl. 9.30-15.30 med efterfølgende mini-reception hos HistorieLab, Vejlevej 2, 7300 Jelling.

Dagen er planlagt og afvikles i samarbejde med projektet Museet i den åbne skole og Puljer til åben-skole-samarbejde. Læs mere om programmet.

Share This:

Ny projektleder

foto1

Marie Festersen Andersen overtager fra april Steen Chr. Steensens opgaver i Museet i den åbne skole, da Steen har fået nyt job hos HistorieLab. Marie har tidligere været involveret i gennemførsel af kortlægninger i Nationalt Netværk af Skoletjenester.

Share This:

Powerpoint fra læringsdag

DSC_0268

Her kan du finde Justine Grønbæk Pors’  powerpoint fra læringsdagen 1. februar.

Mellem målstyring og potentialejagt: Justine PP

 

Share This: