Udvidet projektbeskrivelse

Projekt Museet i den åbne skole er et Samarbejde mellem Svartingedal Skole – Hasle; Bornholms Kunstmuseum- Rø, Bornholms Museum – Rønne, Skoletjenesten Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Formål
Formålet er at eleverne motiveres til at være aktive deltagere i kulturlivet, og ligeledes motiveres til at invitere deres familie med på museum. (Aktiv kulturdeltagelse).

Gennemførelsen vil lægge hovedvægt på arbejde gennem æstetiske læreprocesser.

En fysisk ”ramme” vil fungere som port til de forskellige rum vi skal undersøge (ritual). Vi vil hoppe ind i maleriet/billedet/rummet/naturen/miljøet via denne ramme der vil fungere som en scene for undersøgelser. Rammen vil følge os med rundt på de forskellige lokationer.

Projektet tilstræber at skabe rum for gode museumsoplevelser, således at eleverne finder glæde ved og får lyst til at gå på museum. Vi tilstræber, at eleverne bliver fortrolige med dét at gå på museum og færdes i disse kulturer.

Projektet er funktionelt tværfagligt, primært for fagene billedkunst, dansk og historie.

Målgruppe: Mellemtrinnet 4. Klasse og 5. Klasse

Læringsmål:
Digital logbog – foto, tekst, film mv. fx bookcreator, skoletube
Læringsmålstyret undervisning – eleverne bør være aktive aktører og
medskabere i processen. Synlige målsætninger.

Funktionel tværfaglighed
billedkunst, dansk, historie (håndværk og design, kristendom)

Åbne fortællinger
Billedanalyse; billedsamtale, gå i dialog med billedet, performance, stop motion/animation. Billedsproglig og mundtlig tilgang. Fortællinger, beskrivende, fortolkende. Stille spørgsmål til billedet; iagttagelse – tegne skitser, ligne figurer/tableau, hvorfor valg af billede, hvad er interessant, skægt, er det farverne mv.

Kunsthistorisk perspektiv
Fremstille et produkt/værk; maleri, collage, assemblage. Besøge museer, by/naturvandringer. Aktiviteter involverer møde med, sansning og leg med genstande. Workshops på skolen, hvor skolen har inviteret museumsformidlerne til deltagelse. Litterære tekster . Historisk perspektiv.

Udstilling på Bornholms Kunstmuseum – fremlæggelse af værkerne

Evaluering(er) – forventninger, oplevelser, refleksion, mål.

Form
Forberedende undervisning som optakt til forløbet på skolen
Museumsbesøg
Workshops på skolen – museumsformidlere deltager
Museumsbesøg
Workshops på skolen – museumsformidlere deltager
Vandringer i lokalområdet/lokalmiljøet
Workshops på skolen – værk, litteratur, digital logbog mv.
Udstilling og fremlæggelse

Afslutning
Evaluering, sammenskrivning af projektet, udvikling af materialer, offentliggørelse og formidling lokalt som nationalt.

For yderligere informationer kontakt da: Koordinator Ulla Didriksen, Skoletjenesten Bornholm – tlf: 20335923 – mail: ulla.didriksen@brk.dk

 

 

 

 

Share This: