Esbjerg Kunstmuseum

Innovationsprojekt

DSC_0092

Samarbejdet tager form som et innovationsprojekt, hvor elever i 2.b. er medudviklere på et eller flere nye undervisningsmaterialer, der retter sig mod indskolingsklasser i grundskolen.

I disse nye materialer tænkes kunsten og museet ind i den eksisterende undervisning i dansk, billedkunst og evt. andre fag, så den kan understøtte og berige de faglige mål og invitere til varierede undervisningsformer og derved anderledes måder at lære på.

Projektet har en eksperimenterende karakter, idet der i høj grad lægges op til elevernes idégenerering, udvikling, realisering og afprøvning af de færdige idéer og materialer.

Læs udvidet beskrivelse hér

2. klasse

Cosmosskolen afd. Boldesager

Esbjerg Kommune

Kontakt: Birgitte Ørom, Museumsinspektør
Mail: boe@eskum.dk

 

 

Share This: