Udvidet projektbeskrivelse

Samarbejdet tager form som et innovationsprojekt, hvor elever i 2.b. er medudviklere på et eller flere nye undervisningsmaterialer, der retter sig mod indskolingsklasser i grundskolen.

I disse nye materialer tænkes kunsten og museet ind i den eksisterende undervisning i dansk, billedkunst og evt. andre fag, så den kan understøtte og berige de faglige mål og invitere til varierede undervisningsformer og derved anderledes måder at lære på.

Projektet har en eksperimenterende karakter, idet der i høj grad lægges op til elevernes idégenerering, udvikling, realisering og afprøvning af de færdige idéer og materialer.

Skolens mål for samarbejdet:

  • At indgå i et projekt, der fokuserer på elevernes arbejde med innovative processer – et af de tværfaglige emner i folkeskolens forenklede fælles mål.
  • At åbne elevernes øjne for det omgivende kulturelle nærmiljø og for, hvordan det kan være relevant i tilværelsen – i overensstemmelse med Den åbne skole.
  • At bidrage til elevernes alsidige udvikling.

Kunstmuseets mål for samarbejdet:

  • At udvikle nye undervisningsmaterialer til indskolingen i samarbejde med Cosmosskolen – afd. Boldesager, så kunstens potentiale tænkes sammen med relevante faglige mål og skolehverdagen generelt.

Materialerne skal fremover fungere som faste tiltag, der kan bruges, når som helst på museet og af alle indskolingsklasser.

Share This: