Lemvig Museum

Strandinger og redningsvæsen

Flyvholm januar 2015 3

Lemvig Museum laver sammen med 5.- 6. klasse fra Christinelystskolen et forløb og undervisningsmateriale om Flyvholm Redningsstation. Redningsstationen – et ubemandet museum – samt den tilhørende hjemmeside ( jernkysten.dk ) og App danner grundlag for et forløbet for Lemvig Kommunes 5. klasser samt skolerejser. Der udarbejdes et slags rollespil med opgaver og dilemmaer på baggrund af egnens strandingshistorier. Eleverne skal gennem forløbet omsætte det til film eller anden historieformidling. Selve rollespillet og filmen laves i området ved Flyvholm Redningsstation med eller eventuelt uden museumsformidler. Der sker desuden et forarbejde og et efterbearbejdning på skolen.

Mellemtrin

Christinelystskolen

Lemvig Kommune

Kontakt: Lars Mathiessen, Museumsformidler Lemvig Museum
Mail: lm@lemvigmuseum.dk

Share This: