Museet for Samtidskunst

Play Hard

Elever

Museet for Samtidskunst indgår et samarbejde med Absalons Skole i Roskilde. Vi samarbejder om to projekter omkring deres udskoling, 7. 8. og 9. klasse.

  • Samarbejde omkring et valghold (7. 8. og 9. klasse) 2015-2016 i Billedkunst med overskriften ”Kunstskolen – Samtidskunst og kunstneriske udtryksformer”
  • Samarbejde omkring projektopgaven med overskriften ”Projektopgaven, en kreativ og procesorienteret arbejdsform ” (årgang 8. klasse, tre klasser)

”Kunstskolen” har temaet Identitet og kommunikation. Eleverne skal have indsigt i kunstneriske udtryksformer, virkemidler og arbejdsformer. Inspireret af professionelle kunstnere skal de afprøve, skabe og producere værker. Undervisningen ligger hver mandag kl. 14-16 og vi skiftes ad til sammen at have undervisningen på museet og på skolen og ud af huset, besøg på andre museer. Vi arbejder med fælles læringsmål og logbog (evaluering) hver undervisningsgang. Forløbet startede mandag 17. august og løber til påske 2016

”Projektopgaven” skal give inspiration til at arbejde kreativt og processuelt med projektopgaven. Eleverne skal have viden om forskellige medier og udtryksformer. Eleverne skal arbejde individuelt og i grupper. Kommunikation, tværfaglighed og evaluering er vigtige fokuspunkter. Fællesmål for dansk og projektopgaven skal inddrages. Projektet tager udgangspunkt i museets nuværende udstilling PLAY HARD, der handler om leg og den kreative kunstneriske proces. Vi har haft en række indledende møder med de 3 lærere fra 8. klasseteamet og forløbet afvikles over 3 dage for hver klasse i november 2015.

8. klasse

Absalon Skole

Roskilde Kommune

Kontakt: Tine Seligmann, Museumsinspektør Museet for Samtidskunst
Mail: tine@samtidskunst.dk

Share This: