Museum Vestsjælland

Historie i baghaven

En læringspakke til mellemtrinnet

Museum Vestsjælland, Antvorskov Skole i Slagelse og Slagelse Kommune samarbejder om udviklingen af et læringsaktivitet, som bl.a. tager fat i emnerne lokalidentitet og børneliv gennem tiden.

Projektet har til formål at levendegøre den lokale kulturhistorie med et fokus på elevernes formidling af Slagelses unikke lokalhistorie og perspektivering af den til deres egen samtid. Herigennem perspektiveres elevernes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger. Derudover får eleverne erfaring med den kreative proces fra idé og inspiration til udviklingen af et konkret produkt, der skal anvendes i praksis.

Der samarbejdes om produktionen af en digital læringspakke med valgfrie elementer målrettet mellemtrinnet. Læringspakken er baseret hovedsagligt på elevproducerede digitale materialer, som tager afsat i flere nedslag i byrummet og museumsrummet og skal fungere som en lettilgængelig redskabskasse til både lærere og elever.

Samarbejdet sætter særligt fokus på lærings- og udviklingsprocesser mellem skolen og museet. Der sættes spot på elevernes grundlæggende færdigheder inden for historisk perspektivering og fortællingskunst samt deres oplevelse af at være en del af en kreativ produktionsproces.

Kontakt:
Jesse-Lee Costa Dollerup (Museum Vestsjælland)
jed@vestmuseum.dk

 

Share This: