Udvidet projektbeskrivelse

’På jagt efter B&O-ånden er et Samarbejde mellem Limfjordsskolen – Struer (Gimsing); Struer Museum – Struer, Skoletjenesten Struer Kommune.

Formål

Igennem læringsprocessen stifter eleverne kendskab til museet i byen, og hvilke historiske ressourcer museet kan hjælpe eleverne med at indsamle. De er som detektiver på jagt efter B&O-ånden først og fremmest i deres egen familie, og senere på museet, hvor de vil få deres indsamlede data gennemgået af et ekspertpanel bestående af pensionerede B&O-medarbejdere samt yderligere indsamling i museets arkiver.

Eleverne skal lavet et grundlæggende feltstudie og derefter skrive en artikel, der vil blive udstillet på Struer Museum og online i form af Byskriveren (Struer Museum) samt Skoletube (Limfjordsskolen).

Struer Museum vil fungere som ramme for projektet både som et sted for videnssøgning og udstillingssted.

Projektet er tværfagligt, primært for fagene historie og dansk med billedkunst kan også inddrages.

Målgruppe: Mellemtrinnet 5. Klasse

Læringsmål: Projektet fører en logbog, der deles mellem projektets deltagere.

Elevernes produkt i form af en artikel vises i Struer Museums udstilling. Men de vises også online gennem skoletube og Byskriveren.

Eleverne er hele vejen igennem aktive aktører og medskabere i processen – og de evaluerer løbende deres egen viden omkring Bang & Olufsens historie (VØL).

Form

FASE 1: Forberedende undervisning som optakt til forløbet på skolen – film om Bang & Olufsen vises og forberedende tekster læses. (VØL evaluering)

FASE 2: Museumsbesøg sammen med elevernes B&O-relaterede familie.

FASE 3: Besøg hos bedsteforældrene, hvor eleverne laver interviews

FASE 4: Bearbejdning af interviews på skolen

FASE 5: Gennemgang af teksterne og hjælp søges hos B&O-klubben samt museet

FASE 6: Redaktørdag på skolen, hvor sidste hånd lægges på teksterne og det indsamlede billedmateriale.

FASE 7: Afslutning, fremlæggelse og fernisering på museet med alle projektets deltagere. (VØL evaluering)

 

Afslutning

For at danne os et overblik over elevernes læringsniveau i processen sammenlignes den første VØL evaluering med projektets sidste.

Evaluering, sammenskrivning af projektet, udvikling af materialer, offentliggørelse og formidling lokalt som nationalt.

 

Kontaktpersoner

Museumsinspektør Majken S. Høgh (Struer Museum, majken@struermuseum.dk)

Lærer Troels Faaborg (Limfjordsskolen, troe2066@skole.struer.dk)

Pædagogisk udviklingskonsulent, Helle Pontoppidan Pedersen (Struer Kommune, hpp@Struer.dk)

Koordinator for Midtjylland Skoletjeneste Netværk Birthe Bitsch Mogensen (bbm@skoletjenestenetvaerk.dk)

Share This: